top of page

PŘEDPISY 

Podmínky používání aplikace Online rezervace zákazníky Facility 

I.  Obecné

 

 1. Tato Pravidla definují všeobecné podmínky, pravidla a způsob používání aplikace Online rezervace Zákazníky zařízení.

 2. Zařízení je v těchto předpisech chápáno jako: SIELANKOWNIA.

 3. Zákazníkem se v těchto předpisech rozumí fyzická osoba, se kterou Zařízení uzavře smlouvu o poskytování služeb nebo prodeji výrobků či služeb.

 4. Rezervace pomocí aplikace Online rezervace probíhá v souladu s ustanoveními uvedenými níže.

II. Vytvoření rezervace
 

 1. Zákazníkovi je dána možnost vybrat si termín pobytu, o který má zájem, počet dospělých osob a počet dětí, podle kterých hodlá pobyt rezervovat.

 2. Zákazník si pak může vybrat z volných pokojů nebo balíčků dostupných k uvedenému datu, které jsou prezentovány ve formě online rezervačního seznamu.

 3. Po seznámení se s popisem, vybavením a cenou pokoje, případně popisem, obsahem a cenou balíčku, si zákazník může vybrat daný pokoj/balík a přejít k dalšímu kroku rezervačního procesu.

 4. Ve druhém kroku rezervace – formuláře, Zákazník vyplní své osobní údaje a případné komentáře k rezervaci.

 5. Po vyplnění údajů může Zákazník ve třetím kroku provést platbu za pobyt elektronickou platbou – převodem, prostřednictvím systému Przelewy24.

  • Transakce převodem se provádějí prostřednictvím online platebních systémů.

  • Při volbě elektronické platby převodem je Zákazník přesměrován na webovou stránku umožňující úhradu celé dlužné částky za pobyt prostřednictvím online platebního systému. Po přijetí platby online platebním systémem obdrží Zákazník automatické oznámení o potvrzení platby na e-mailovou adresu uvedenou při rezervaci.

IIa. Provedení rezervace, když nejsou žádné volné pokoje/balíčky
 

 1. V případě, že v termínu zadaném zákazníkem nejsou volné pokoje, nebo je vybraný pokoj volný, avšak pouze na delší pobyt, než je zákazníkem určeno, zobrazuje se v objednávce telefonní číslo na službu ubytovacího zařízení. kontaktujte nás telefonicky a domluvte se individuálně.

III. Zrušení rezervace

 1. Zařízení má právo zrušit potvrzenou rezervaci do 24 hodin od okamžiku provedení platby. Poté je celá částka vrácena zákazníkovi.

IV. Poplatky
 

 1. Zákazník je povinen uhradit pobyt při rezervaci. Může to udělat pomocí:

  • elektronická platba - převod převodem,

 2. Zákazníkovi nevznikají žádné náklady spojené s procesem Online rezervace.

V. Zásady ochrany osobních údajů
 

 1. Při online rezervaci zákazník souhlasí s umístěním svých osobních údajů do databáze webové stránky.

 2. Údaje Customer  budou použity pouze k umožnění procesu rezervace  booking a marketingovým účelům a nebudou poskytnuty třetím stranám v souladu s ustanoveními zákona 9057 zákona 90_17. 5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_28.09.1997 o ochraně osobních údajů.

 3.  Správcem vašich osobních údajů je Krzysztof Stojek  - Słoneczna 18, NIP Radków 57

 4. Kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů - sielankownia@gmail.com

 5. Příjemci Vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné získávat osobní údaje na základě zákonných ustanovení a subjekty podílející se na poskytování služeb

 6. Vaše osobní údaje budou uloženy na dobu neurčitou

 7. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů

 8. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu

 9.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů může vést k odmítnutí plnění služby/smlouvy

VI. odpovědnost
 

 1. Zákazník odpovídá za správné zadání údajů v rezervačním formuláři.

 2. Zařízení nenese odpovědnost za chybně zadané termíny rezervace nebo osobní údaje.

 3. Online platební systém Przelewy24 je zodpovědný za správné peněžní zpracování v aplikaci Online rezervace.

 4. Zařízení ani společnost poskytující aplikaci Online rezervace, tedy NFHotel Spółka z o. o., nenesou odpovědnost za nedostupnost systému, která mohla být způsobena nikoli jejich vinou nebo jinými nezávislými faktory.

VII. Přijetí předpisů
 

 1. Výběrem možnosti číst a číst Pravidla online rezervace v rezervačním panelu znamená, že Zákazník rozumí bodům obsaženým v těchto pravidlech a souhlasí s nimi.

 2. Pokud nevyberete možnost přijmout pravidla, nebude možné provést online rezervaci.

VIII Reklamace a právo odstoupit od Smlouvy

1. Všechny připomínky a stížnosti zasílejte na následující adresu: sielankownia@gmail.com, žádosti jsou zpracovány do 14 pracovních dnů. 

2. Dovolujeme si Vás upozornit, že po provedení služby dle čl. 12 odst. 1 není možné odstoupit od Smlouvy. 38 

IX  Podrobnosti o prodejci 

Horizont Krzysztof Stojek

Solární 18

57-420 Radkow

NIP 8851464838

bottom of page